Bůh svého Syna Ježíše neposlal proto, aby svět odsoudil, ale zachránil.
Kdo v něho věří, bude zachráněn.
Kdo však v něho nevěří, odsuzuje sám sebe,
protože odmítá milost nabízenou samým Bohem.

Bible, Jan 3:17-18